Labressa

13 tekstów – auto­rem jest Lab­ressa.

Mężczyz­na uciekający przed uczu­ciem nie jest praw­dzi­wym mężczyzną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2010, 00:53

Kłótnia z ukocha­nym bo­li. Z przy­jacielem rani. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 września 2010, 09:56

Nie ro­zumiem tej za­wiści in­nych. Gdy ja osiągam suk­ce­sy, oni siedzą z założony­mi ręka­mi i cze­kają, aż po­winie mi się noga. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 14 września 2010, 17:16

Mu­zyka odzwier­cied­la duszę człowieka. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 września 2010, 13:50

Tak często nie pot­ra­fimy do­cenić te­go co było... nie pot­ra­fimy cie­szyć się wspom­nieniami. Nies­te­ty- tyl­ko one pozostały. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 września 2010, 14:42

Chy­ba nie ma nic gorszego...
Skrzyw­dzić człowieka i zos­ta­wić go sa­memu sobie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 września 2010, 10:14

Wybór między miłością, a przy­jaźnią jest zły.
Uczu­cie się skończy, a przy­jaciela nie będzie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 sierpnia 2010, 11:12

Tęskno­ta idzie w parze z miłością, a miłość z niena­wiścią. Czy więc można tęsknić za kimś ko­go się nienawidzi? 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 sierpnia 2010, 22:39

Każde­go dnia pra­cuje­my na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 lipca 2010, 16:09

Pier­wszy raz w życiu tak bar­dzo boję się tej os­tatniej rozmowy.
Może dla­tego, że nap­rawdę może być ostatnią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2010, 11:55

Labressa

Labressa

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność